Globalna strategija

Globalna strategija

Vodilo pri nenehnem iskanju izboljšav družbeno odgovornega delovanja Skupine je iskanje ustreznega ravnotežja med finančno učinkovitostjo, spoštovanjem deležnikov, varovanjem okolja, varstvom potrošnikov in spoštovanjem kulturnih razlik.

Pernod Ricard sledi modelu družbene odgovornosti, ki izpostavlja štiri področja delovanja:

 • opolnomočenje zaposlenih,
 • spodbujanje odgovornega pitja,
 • varovanje okolja,
 • skupnosti in partnerji.

Aktivnosti na področju družbene odgovornosti so povezane z dejavnostjo Skupine, njeno kulturo in identiteto, udejanjajo pa se preko vseh zaposlenih. Osnovno vodilo predstavlja model družbene odgovornosti. Strategijo vodi Holding Pernod Ricard, decentralizirano pa se izvaja po vsej Skupini.

Kot pionir na področju družbene odgovornosti, ki si nenehno prizadeva vnašati izboljšave na vseh področjih svojega delovanja, se je Skupina Pernod Ricard leta 2012 odločila pristopiti k pilotnemu projektu poskusnega uvajanja francoskega standarda. Namen omenjenega projekta je bil oceniti kredibilnost pobud na področju družbene odgovornosti skladno s standardom ISO 26000.

Vse od leta 2013 Pernod Ricard sodeluje pri pobudi Združenih narodov, imenovani »Global Compact«. S pristopom k omenjeni pobudi je Skupina zavezana spoštovanju in spodbujanju temeljnih principov te pobude.

Preberi zaveze Skupine Pernod Ricard na področju družbene odgovornosti.


OPOLNOMOČENJE ZAPOSLENIH

Image10

Eno od štirih temeljnih področij našega modela družbene odgovornosti predstavlja spoštovanje in opolnomočenje zaposlenih. Zaposleni so deležni koristi, ki jih prinašajo naše zaveze k strokovnemu razvoju posameznika, spodbudnemu delovnemu okolju in dobremu počutju na delovnem mestu. Hkrati pa so zaposleni tudi ambasadorji, ki prispevajo k izvajanju strategije družbene odgovornosti.


Sodelovanje zaposlenih pri uresničevanju zavez Skupine na področju družbene odgovornosti poteka v okviru petih aktivnosti:

 • Vse zaposlene izobražujemo o trajnostnih izzivih in zavezah Skupine Pernod Ricard na področju družbene odgovornosti.
 • Zaposlene vključujemo v vse aktivnosti, ki potekajo v Skupini z namenom uresničevanja naših zavez. Med zaposlenimi spodbujamo podjetniškega duha in sodelovanje pri inovacijah.
 • Spodbujamo raznolikost in odnose, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju ter zaupanju.
 • Spodbujamo raznolikost in odnose, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju ter zaupanju.
 • Od vodij pričakujemo, da so s svojim delovanjem zgled zaposlenim.

SPODBUJANJE ODGOVORNEGA PITJA

Že od samih začetkov je v ospredju družbeno odgovornih pobud Skupine spodbujanje odgovornega pitja.

Opozarjati želimo na zmernost, da bo pitje alkohola prijetna izkušnja in sinonim za praznovanje ter prijetno vzdušje. — Patrick Ricard

Zaveze Skupine Pernod Ricard

Želimo zagotoviti, da bo potrošnja naših izdelkov užitek in varna izkušnja. Zato spodbujamo kulturo zmernega pitja in se zavzemamo za preprečevanje zlorabe alkohola. V ta namen izvajamo akcije ozaveščanja in se pri tem povezujemo tudi s partnerji iz naše panoge, z nevladnimi organizacijami ter vladnimi službami. V Skupini smo sprejeli Kodeks trženjskega komuniciranja, v katerem so opredeljeni strogi etični standardi, ki jim sledimo.

Image11

V okviru spodbujanja odgovornega pitja je Pernod Ricard določil pet prednostnih področij:

 • spodbujamo zmerno pitje,
 • vodsvetujemo vožnjo pod vplivom alkohola,
 • ozaveščamo mlade o tveganjih, ki so povezana s prekomernim ali neprimernim pitjem alkohola,
 • odsvetujemo pitje alkohola nosečnicam,
 • zaposlene, da se zavedajo svojih odgovornosti pri spodbujanju odgovornega pitja.

Sodelovanje pri skupnih sektorskih zavezah

Proizvajalci alkoholnih pijač smo v letu 2012 sprejeli pet zavez, ki so usmerjene v zmanjševanje škodljive uporabe alkohola. Zaveze predstavljajo podporo pri uresničevanju globalne strategije Svetovne zdravstvene organizacije.

Pri oblikovanju skupnih zavez proizvajalcev alkoholnih pijač je pobudo v imenu enajstih vodilnih proizvajalcev piva, vina in žganih pijač vodil Pierre Pringuet, nekdanji izvršni direktor in sedanji podpredsednik odbora direktorjev Skupine Pernod Ricard. Aktivno sodelovanje pri sprejemanju omenjenih zavez potrjuje odločenost naše Skupine, da kot eno od vodilnih podjetij v panogi prevzemamo vodilno vlogo tudi pri spodbujanju skupnega nastopa panoge proizvajalcev alkoholnih pijač na področju odgovornega ravnanja.

Image12

Zaposleni kot ambasadorji

Leta 2011 smo v Skupini Pernod Ricard uvedli »Responsib'ALL Day«, ki vse zaposlene poziva k sodelovanju pri spodbujanju odgovornega pitja in s tem k pomoči pri uresničevanju zavez naše družbe na področju družbene odgovornosti. V okviru omenjene pobude vseh 18.000 zaposlenih v Skupini enkrat na leto hkrati za 24 ur opusti svoje običajne delovne naloge in sodelujejo v akciji. Osrednji cilj projekta je spodbuditi vse zaposlene, da bodo vsaj enkrat na leto aktivni ambasadorji spodbujanja odgovornega pitja.


Varovanje okolja

DREVO

Na pobudo enega od naših ustanoviteljev, Paula Ricarda, je varovanje okolja globoko zakoreninjeno v zgodovini Skupine. Leta 2006 smo sprejeli listino trajnostnega razvoja, ki je postala osrednje vodilo naših zavez na tem področju. Skupina je leta 2013 sprejela tudi novo korporativno okoljsko politiko.


Raziskovanje in varovanje morskih globin

Varovanje okolja je za družbo še posebej pomembnozaradi zavezanosti k uporabi najbolj kakovostnih sestavin pri proizvodnji naših pijač. Vizionarski ustanovitelj družbe Paul Ricard, ki hkrati velja za pionirja v panogi alkoholnih pijač, se je ukvarjal z vprašanjem varovanja okolja že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Leta 1966 je ustanovil Oceanografski institut, ki deluje na področju raziskovanja in varovanja morskih globin v Sredozemskem morju.

Učinkovito okoljsko upravljanje

Zavezam na področju varovanja okolja sledijo tudi podjetja v Skupini, kjer poteka proizvodnja in distribucija izdelkov skupine Pernod Ricard. Kar 96 odstotkov vseh proizvodnih objektov je pridobilo okoljski certifikat ISO 14001, kar skupaj predstavlja 99,7 odstotkov vseh proizvodnih zmogljivosti Skupine.


Skupnost in partnerji

PODJETJE

Pernod Ricard si prizadeva za ohranjanje vzajemno zadovoljujočih odnosov z lokalnimi skupnostmi in poslovnimi partnerji.

Udejstvovanje Skupine poteka v okviru petih pobud:

 • Prispevek k razvoju lokalnih skupnosti, kjer je prisotna Skupina Pernod Ricard.
 • Spodbujanje podjetništva, ki prispeva k ustvarjanju vrednosti.
 • Promocija lokalnih kultur.
 • Spodbujanje naših partnerjev k spoštovanju načel trajnostnega razvoja.
 • Ustvarjanje vrednosti, ki jo delimo z našimi partnerji in drugimi deležniki.

Razvoj lokalnih skupnosti

Pri spodbujanju rasti v lokalnem okolju sledimo dvema ciljema:

 • Krepitvi lokalnega gospodarskega razvoja, pri čemer se osredotočamo na razvoj veščin preko raznih programov usposabljanja. Omogočamo tudi dostop do izobraževanja in nudimo zaposlitve.
 • Izboljšanje socialnih in sanitarnih pogojev preko financiranja socialnih projektov, ki izboljšujejo zaposlitvene možnosti ter spodbujajo gospodarstvo.

Spodbujanje podjetništva

Podjetniškega duha spodbujamo tako med zaposlenimi kot tudi v širši skupnosti, s čimer želimo krepiti gospodarsko rast v lokalnem okolju.

Image14

Mlade podjetnike spodbujamo pri ustanovitvi lastnih podjetij in jim pri tem nudimo usposabljanja ter finančno podporo. Finančno podpiramo tudi nevladne organizacije, ki spodbujajo razvoj podjetništva in pomagajo do ustreznih podjetniških veščin tistim, ki nimajo dostopa do izobraževanja.

Spoštovanje načel trajnostnega razvoja

Spodbujanje partnerjev, naj pri svojem delovanju sledijo načelom trajnostnega razvoja, ima dvojni namen. Načela trajnostnega delovanja želimo promovirati v širši skupnosti in hkrati utrjevati vezi ter graditi dolgoročna partnerstva z našimi dobavitelji.

Zadnje dodano

14.10.2021

Spoznajte Georgesa Hermanna Mumma

Preberi več

5.10.2021

Podjetje B: ohranjanje vinogradov in gozdov vinske hiše Viña y Concha Toro

Preberi več

21.9.2021

Vroči Beefeater koktajli za hladne jesenske in zimske dni

Preberi več