Politika zasebnosti

Politika zasebnosti na spletnih straneh Pernod Ricard Slovenija

1. Splošno

Ta Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, katerih upravljavec je PERNOD RICARD SLOVENIJA, trgovina in storitve, d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična številka: 5742552000 (v nadaljevanju: PERNOD RICARD SLOVENIJA).

V PERNOD RICARD SLOVENIJA se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju kot: GDPR).

Namen Politike zasebnosti je seznanitev posameznikov s podlago in nameni obdelave osebnih podatkov s strani PERNOD RICARD SLOVENIJA ter pravicami posameznikov na tem področju, poleg tega pa tudi z informacijami glede piškotkov pri uporabi spletnih strani, s katerimi upravlja PERNOD RICARD SLOVENIJA.

PERNOD RICARD SLOVENIJA pridobiva osebne podatke posameznikov na naslednje načine:

 • neposredno nam jih posredujejo posamezniki, to so udeleženci družabnih prireditev, ki preko spletne strani v lasti PERNOD RICARD SLOVENIJA opravijo ustrezen postopek registracije oz. prijave na posamezen družabni dogodek, ki ga z namenom izobraževanj o blagovnih znamkah in izdelkih organizira PERNOD RICARD SLOVENIJA;
 • prejemniki elektronskih sporočil, ki so podali privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in posamezniki z obiskom spletnih strani v lasti PERNOD RICARD SLOVENIJA;
 • iz javno dostopni evidenc ali javnih virov (javni registri, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij).

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni PERNOD RICARD SLOVENIJA, pogodbeni partnerji PERNOD RICARD SLOVENIJA kot obdelovalci, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodbe o obdelavi osebnih podatkov v skladu z GDPR ali pogodbe o varovanju zaupnih podatkov, zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov.

2. Pravne podlage obdelave osebnih podatkov

 • Obdelava osebnih podatkov na zakonski podlagi
  Obdelava osebnih podatkov v PERNOD RICARD SLOVENIJA temelji na vsakokrat veljavni zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov, elektronsko komunikacijo ter na relevantni evropski zakonodaji.
 • Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika
  Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki PERNOD RICARD SLOVENIJA omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi.

  Sklenitev pogodbe s PERNOD RICARD SLOVENIJA ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njegovih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z PERNOD RICARD SLOVENIJA oz. zanj ne predstavljajo dodatnih stroškov.
 • Obdelava osebnih podatkov na pogodbeni podlagi
  Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

3. Preklic privolitve posameznika

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, PERNOD RICARD SLOVENIJA njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori z zahtevo, ki jo pošlje na el. naslovu: slo_op@pernod-ricard.com. PERNOD RICARD SLOVENIJA bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve.

4. Namen obdelave

Vse zbrane podatke in informacije v PERNOD RICARD SLOVENIJA obdelujemo za namen opravljanja svojih storitev, organiziranje družabnih prireditev, izvajanja pogodbenih obveznosti, priprave anonimiziranih analiz, optimizacijo svojega poslovanja, izvajanje neposrednega trženja in raziskav, obveščanje o ponudbi, novostih ter ugodnostih.

5. Fotografiranje na družabnih prireditvah

Družabne prireditve, ki jih namenom izobraževanj o blagovnih znamkah in izdelkih organizira PERNOD RICARD SLOVENIJA, se lahko fotografirajo in se fotografije lahko objavijo na družbenih omrežjih.

6. Obdobje hrambe

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo, anonimizirajo ali psevdonimizirajo.

7. Prenos osebnih podatkov

PERNOD RICARD SLOVENIJA lahko osebne podatke posameznikov, če so ti podali privolitev za namene opredeljene v privolitvi, če je prenos potreben za izvajanje pogodbe in podpore poslovnim procesom pri izvajanju pogodbe, posreduje obdelovalcem ter družbam skupine PERNOD RICARD v Evropski uniji, katere član je tudi PERNOD RICARD SLOVENIJA. Podrobnejše informacije o posredovanju podatkov v tretje države in pogodbah o obdelovanju osebnih podatkov s standardnimi pogodbenimi klavzulami lahko pridobite na podlagi zahteve, ki jo pošljete na el. naslovu: slo_op@pernod-ricard.com

8. Pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo

 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa:
  V kolikor bi posameznik želel pridobiti informacije s katerimi osebnimi podatki razpolaga upravljavec PERNOD RICARD SLOVENIJA ima pravico od zahtevati naslednje informacije: namen obdelave, uporabnike osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, kadar obdelava osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika, obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, v primeru, da osebni podatki niso bili zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, obstoj pravice, da se od PERNOD RICARD SLOVENIJA zahteva dostop, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, obstoj pravice do prenosljivosti osebnih podatkov.
 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do popravka:
  Posameznik ima pravico, da PERNOD RICARD SLOVENIJA brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do izbrisa:
  Posameznik ima pravico, da PERNOD RICARD SLOVENIJA brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, PERNOD RICARD SLOVENIJA pa mora osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon.
 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do omejitve obdelave:
  Posameznik ima pravico, da PERNOD RICARD SLOVENIJA omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki PERNOD RICARD SLOVENIJA omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) PERNOD RICARD SLOVENIJA osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do prenosljivosti podatkov:
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval PERNOD RICARD SLOVENIJA v strukturirani in berljivi obliki ter ima pravico, kadar je to tehnično izvedljivo, da te podatke PERNOD RICARD SLOVENIJA posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na pisni privolitvi in kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do ugovora:
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in katerih obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, ima pravico ugovarjati takšni obdelavi. V tem primeru mora PERNOD RICARD SLOVENIJA prenehati obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi posameznika. Posameznik katerega osebni podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja ima pravico ugovarjati takšni obdelavi in PERNOD RICARD SLOVENIJA mora v tem primeru prenehati z obdelavo osebnih podatkov v te namene.

  Posameznik lahko uveljavlja svoje zgoraj navedene in opisane pravice na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z zahtevo, ki jo pošlje na el. naslov: slo_op@pernod-ricard.com. PERNOD RICARD SLOVENIJA je dolžan na zahtevo posameznika odgovoriti v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku, pisno ali v e-obliki, brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu od prejema posameznikove zahteve.
 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do pritožbe:
  Če posameznik meni, da ob uveljavljanju svoji pravic ni dobil ustreznega odgovora PERNOD RICARD SLOVENIJA, ima pravico do pritožbe, ki jo lahko vloži 15 dneh od prejema odgovora PERNOD RICARD SLOVENIJA pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si).

9. Spletne strani v lasti PERNOD RICARD SLOVENIJA

Namen posameznega spletnega mesta je obveščanje in seznanjanje širše javnosti o aktivnostih in novostih podjetja PERNOD RICARD SLOVENIJA ter blagovnih znamkah, ki jih podjetje trži.

Upravljalec osebnih podatkov Pernod Ricard Slovenija ima v lasti naslednje spletne strani:
• Pernod Ricard Slovenija; www.pernod-ricard-slovenia.com
• ROSATO; www.rosato.si

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnih mestih podjetja PERNOD RICARD SLOVENIJA so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Lastnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo objavljeni podatki resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne vsebinske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spreminja vsebine, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

V primeru, da posamezna spletna stran vsebuje povezave na druga spletna mesta, ki so povsem neodvisna od predhodno navedenih spletnih strani, PERNOD RICARD SLOVENIJA ni odgovoren za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh. Do takšnih spletnih strani dostopa vsak posameznik na svojo odgovornost.

10. Uporaba piškotkov

Spletne strani PERNOD RICARD SLOVENIJA uporabljajo naslednje piškotke:

IME PIŠKOTKA

NAMEN/UPORABA PIŠKOTKA

ČAS HRAMBE

PHPSESSID

sistemski piškotek za pravilno delovanje spletne strani do zaprtja brskalnika

do zaprtja brskalnika

PIWIK

za pripravo različnih analiz

2 leti

SHARETHIS

deljenje spletnih vsebin z socialnimi omrežji Facebook in Twitter

/

Osebni podatki zbrani s pomočjo piškotkov upravljavec PERNOD RICARD SLOVENIJA ne posreduje tretjim osebam. V primeru, da posameznik ne želi, da se na njegovi elektronski napravi shranjujejo zgoraj navedeni piškotki, razen sistemskega piškotka PHPSESSID, ki je namenjen delovanju spletnih strani PERNOD RICARD SLOVENIJA, jih lahko odstrani v nastavitvah svojega v brskalnika, na način kot je opisano v spodnjih povezavah glede na tip brskalnika.

Podrobna navodila:
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari

Posameznik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično posameznik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. Upravljavec osebnih podatkov lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki posameznika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani.

Vsaka sprememba Politike zasebnosti bo objavljena na spletni strani PERNOD RICARD SLOVENIJA.


Privolitve, ki se nanašajo na prijavo na e-novice podjetja Pernod Ricard Slovenija:

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje e-novic podjetja Pernod Ricard Slovenija, o aktualnih trendih in novicah, ponudbah ter nagradnih igrah podjetja Pernod Ricard Slovenija, se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to:

 • e-pošta in
 • IP naslov naprave, s katere se prijavlja.


Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

[1] (OBVEZNO)Privolitev za sledenje vašim aktivnostim in interesom na spletnih straneh podjetja Pernod Ricard Slovenija in pripadajočih poddomenah:

[2] (OBVEZNO) Privolitev za prejemanje informacij in obvestil o aktualnih trendih, dogodkih, novih artiklih in drugih zanimivostih podjetja Pernod Ricard Slovenija.

 • uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic o aktualnih trendih in novicah podjetja Pernod Ricard Slovenija
 • uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so obvestila o dogodkih in podobno
 • izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh novic
 • izvoz, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na vseh straneh podjetja Pernod Ricard Slovenija, nam omogočajo izvajanje naročenih storitev, kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na straneh podjetja Pernod Ricard Slovenija, ter agregirane in anonimizirane analize uporabe portala in tamkajšnjih vsebin.
 • Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene
 • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)

S prijavo na e-novice družbe Pernod Ricard Slovenija d.o.o. podajate izjavo, da:

 • se strinjate z obdelavo svojih osebnih podatkov s strani družbe Pernod Ricard Slovenija d.o.o. (upravljavec osebnih podatkov) in družbe Emporij d.o.o. (obdelovalec osebnih podatkov),
 • dovoljujete družbi Pernod Ricard Slovenija d.o.o. in družbi Emporij d.o.o., da na podlagi predloženih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje vaše podatke v svojih zbirkah kontaktov ter druge podatke v namene, opredeljene zgoraj,
 • ste seznanjeni s Politiko zasebnosti družbe Pernod Ricard Slovenija d.o.o., ki je objavljena na spletni strani pernod-ricard.si , v kateri so določene pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
 • ste starejši(a) od 18 let in da so informacije, ki jih podajate, resnične in verodostojne.

Družba Pernod Ricard Slovenija d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.

— Pernod Ricard Slovenija d.o.o.