Politika zasebnosti

Politika zasebnosti in obdelava osebnih podatkov podjetja Pernod Ricard Slovenija

1. Splošno

Ta Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, katerih upravljavec je PERNOD RICARD SLOVENIJA, trgovina in storitve, d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična številka: 5742552000 (v nadaljevanju: PERNOD RICARD SLOVENIJA).

V PERNOD RICARD SLOVENIJA se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (Zakonom o varstvu osebnih podatkov, v nadaljevanju ZVOP-2), ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju kot: GDPR).

Namen Politike zasebnosti je seznanitev posameznikov s podlago in nameni obdelave osebnih podatkov s strani PERNOD RICARD SLOVENIJA ter pravicami posameznikov na tem področju.

PERNOD RICARD SLOVENIJA pridobiva osebne podatke posameznikov na naslednje načine:

 • neposredno nam jih posredujejo posamezniki, to so udeleženci dogodkov, prejemniki elektronskih sporočil, ki so podali privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (kot je dopustno v skladu z zakonodajo) in posamezniki z obiskom spletne strani PERNOD RICARD SLOVENIJA;
 • od naših poslovnih partnerjev, kjer so posamezniki zaposleni oziroma za njih opravljajo delo;
 • avtomatično (piškotki na naši spletni strani);
 • iz javno dostopnih evidenc ali javnih virov (javni registri, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij).

Obvezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen kot je opisano v nadaljevanju in/ali če smo to dolžni storiti.

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni PERNOD RICARD SLOVENIJA, poslovni partnerji PERNOD RICARD SLOVENIJA (izvajalci storitev – pogodbeni obdelovalci, kot na primer agencije, fotografi, hostese, gostinci, računovodstvo,…) ter javni organi, katerim je PERNOD RICARD SLOVENIJA na ustrezni pravni podlagi dolžna posredovati osebne podatke.

2. Pravne podlage obdelave osebnih podatkov

 • Obdelava osebnih podatkov na zakonski podlagi
  Obdelava osebnih podatkov v PERNOD RICARD SLOVENIJA temelji na vsakokrat veljavni zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov, elektronsko komunikacijo ter na relevantni evropski zakonodaji.

 • Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika
  Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki PERNOD RICARD SLOVENIJA omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi.

 • Obdelava osebnih podatkov na pogodbeni podlagi
  Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je poslovni partner, na katerega se nanašajo osebni podatki oziroma posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, deluje v sferi poslovnega partnerja ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

 • Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa
  Obdelava osebnih podatkov temelji na izvrševanju našega zakonitega interesa, ki ni presežen z interesom posameznika do varovanja podatkov.

3. Preklic privolitve posameznika

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, PERNOD RICARD SLOVENIJA njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori z zahtevo, ki jo pošlje na el. naslovu: slo_op@pernod-ricard.com. PERNOD RICARD SLOVENIJA bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve.

4. Namen obdelave

Vse zbrane podatke in informacije v PERNOD RICARD SLOVENIJA obdelujemo za namene:

 • distribucija izdelkov Pernod Ricard (B2B segment), izvajanja pogodbenih obveznosti z dobavitelji in kupci,
 • izvajanje pogodbenih obveznosti z ostalimi poslovnimi partnerji, katerih odjemalec izdelkov (banke, spremljajoče dejavnosti – računovodstvo, čiščenje, strokovne storitve);
 • organizacija potovanj za poslovne partnerje;
 • priprave anonimiziranih analiz, optimizacijo svojega poslovanja;
 • promocije oziroma trženja blagovnih znamk skupine Pernod Ricard na sledeče (primeroma, vendar ne izključno) zakonsko dopustne načine: s pošiljanjem novičk, obvestil (newsletter) o novostih, trendih, dejavnosti organizatorja, skupine Pernod Ricard in blagovnih znamk le-te, vabili na dogodke, organizacijo nagradnih iger, drugimi marketinškimi kampanjami, z objavami PERNOD RICARD SLOVENIJA, njegovih partnerjev (agencije, gostinec/prostor, kjer je dogodek,…) na družbenih omrežjih, spletni strani dogodka, spletni strani organizatorja in partnerjev dogodka, v elektronskih novicah, na portalih in kanalih medijskih hiš, ki bodo izkazale interes, ter v publikacijah in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja;
 • postopka izbora in zaposlitve kandidata za delo;
 • izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti (preverjanje starosti, davčne oziroma računovodske obveznosti, ...).


5. Obdobje hrambe

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo najdlje 10 let oziroma le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica privolitve, če je to prej. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo, anonimizirajo ali psevdonimizirajo.6. Prenos / Iznos osebnih podatkov

PERNOD RICARD SLOVENIJA lahko osebne podatke posameznikov posreduje obdelovalcem ter družbam skupine PERNOD RICARD v Evropski uniji, katere član je tudi PERNOD RICARD SLOVENIJA. Iznos podatkov v tretje države se izvaja na podlagi EU standardnih pogodbenih klavzul.

Osebni podatki (foto, video in avdio vsebine) se z objavo na družabnih omrežjih iznašajo v tretje države (Meta je podpisnik »Data Privacy Frameworka«).

7. Pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo

 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa:
  V kolikor bi posameznik želel pridobiti informacije s katerimi osebnimi podatki razpolaga upravljavec PERNOD RICARD SLOVENIJA ima pravico od zahtevati naslednje informacije: namen obdelave, uporabnike osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, kadar obdelava osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika, obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, v primeru, da osebni podatki niso bili zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, obstoj pravice, da se od PERNOD RICARD SLOVENIJA zahteva dostop, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, obstoj pravice do prenosljivosti osebnih podatkov.

 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do popravka:
  Posameznik ima pravico, da PERNOD RICARD SLOVENIJA brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do izbrisa:
  Posameznik ima pravico, da PERNOD RICARD SLOVENIJA brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, PERNOD RICARD SLOVENIJA pa mora osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon.

 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do omejitve obdelave:
  Posameznik ima pravico, da PERNOD RICARD SLOVENIJA omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki PERNOD RICARD SLOVENIJA omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) PERNOD RICARD SLOVENIJA osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do prenosljivosti podatkov:
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval PERNOD RICARD SLOVENIJA v strukturirani in berljivi obliki ter ima pravico, kadar je to tehnično izvedljivo, da te podatke PERNOD RICARD SLOVENIJA posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na pisni privolitvi in kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do ugovora:
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in katerih obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, ima pravico ugovarjati takšni obdelavi. V tem primeru mora PERNOD RICARD SLOVENIJA prenehati obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi posameznika. Posameznik katerega osebni podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja ima pravico ugovarjati takšni obdelavi in PERNOD RICARD SLOVENIJA mora v tem primeru prenehati z obdelavo osebnih podatkov v te namene.

  Posameznik lahko uveljavlja svoje zgoraj navedene in opisane pravice na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z zahtevo, ki jo pošlje na el. naslov: slo_op@pernod-ricard.com. PERNOD RICARD SLOVENIJA je dolžan na zahtevo posameznika odgovoriti v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku, pisno ali v e-obliki, brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu od prejema posameznikove zahteve.
 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do pritožbe:
  Če posameznik meni, da ob uveljavljanju svoji pravic ni dobil ustreznega odgovora PERNOD RICARD SLOVENIJA, ima pravico vložiti zahtevo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, s katero zahteva nadzor zakonitosti obdelave svojih osebnih podatkov, lahko pa v njej predlaga tudi potrebno ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev, tako da se doseže vzpostavitev zakonitega stanja, če meni, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, ip@ip-rs.si).

Družba PERNOD RICARD SLOVENIJA d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.

— PERNOD RICARD SLOVENIJA d.o.o.

Vsaka sprememba Politike zasebnosti bo objavljena na spletni strani PERNOD RICARD SLOVENIJA.