Pernod Ricard lansiral načrt trajnostnega razvoja in odgovornosti “Good Times from a Good Place”

16.4.2019

Pernod Ricard lansiral načrt trajnostnega razvoja in odgovornosti “Good Times from a Good Place”

V skupini v svojem poslovanju napovedujemo 8 novih ključnih zavez.

Pri Pernod Ricard predstavljamo svoj časovni načrt za trajnostni razvoj in odgovornost do leta 2030 kot del širšega strateškega načrta skupine. Ta načrt določa osem ambicioznih in konkretnih ciljev do leta 2030, ki podpirajo cilje Združenih narodov za trajnostni razvoj. V skupini sprejemamo odločne nadaljnje korake pri obravnavanju dveh aktualnih tem, in sicer ohranjanje okolja, iz katerega prihajajo naši proizvodi, in družbene odgovornosti, zlasti s pospeševanjem boja proti zlorabi alkohola.

V skupini Pernod Ricard smo zavezani trajnosti že od svoje ustanovitve. Ustanovitelj skupine, Paul Ricard, je med drugim pred več kot 50 leti ustanovil Oceanografski inštitut Paul Ricard, ki je še vedno ključnega pomena pri ohranjanju oceanov. Skupina in naše blagovne znamke smo sprejeli številne ukrepe (kot sta partnerstvo Chivas Venture in Absolut Elyx z vodo za ljudi) in od leta 2010 močno napredujemo v smeri zastavljenih okoljskih ciljev za leto 2020. V zadnjih 8 letih je bilo 93 % proizvodnih zmogljivosti certificiranih po standardu ISO 14001, 95 % vinogradov pa je certificiranih v skladu z mednarodnimi okoljskimi standardi. Poleg tega smo zmanjšali porabo vode na liter alkohola za 20 %, emisije ogljika za 30 % na enoto proizvodnje in odpadke z 10.253 ton na skupno 748 ton na odlagališče.

Na podlagi teh preteklih dosežkov osem novih zavez glede trajnostnega razvoja in odgovornosti temelji na štirih ključnih področjih: negovanju lokalnega področja, upoštevanju ljudi, krožnem gospodarstvu in odgovornem druženju. Prizadevamo si za reševanje različnih materialnih vprašanj, s katerimi se srečujemo v skupini in svetu, kot so podnebne spremembe, človekove pravice in odpadki. Vsak steber vključuje 2030 ciljev z merami za zagotavljanje spremljanja napredka.


Negovanje lokalnega področja
Vsak izdelek Pernod Ricarda dobi svoj značaj iz zemlje, kjer je bil pridelan. To področje zavezanosti se osredotoča na negovanje lokalnega okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter na izzive podnebnih sprememb, da bi zagotovili kakovostne sestavine tako zdaj kot za prihodnje generacije.

1. Biotska raznovrstnost - do leta 2030 bo 100 % globalnih podružnic skupine imelo strateški projekt biotske raznovrstnosti.

2. Regenerativno kmetijstvo - do leta 2025 bo skupina razvila pilotne projekte za regenerativno kmetijstvo v vinogradih 8 vinskih regij - v Argentini, Kaliforniji, pokrajinah Cognac, Champagne, v Španiji, Avstraliji, Novi Zelandiji in na Kitajskem. Pri tem posnemamo naravne procese za izboljšanje kakovosti prsti, vodnih območij in ekosistemov. Do leta 2030 bo Pernod Ricard sodeloval z več kot 5.000 kmeti s ciljem delitve znanja in dobrih praks.

Spoštovanje ljudi
Convivialité se nanaša na toplino, skrb in spoštovanje ljudi vsepovsod. Ta zaveza je povezana s povečevanjem raznolikosti in pravičnosti za vse prebivalce ter s krepitvijo moči ljudi v celotni dobavni verigi.

3. Enakost in vodenje v prihodnosti - do leta 2022 bomo v skupini zagotovili enako plačilo v celotni skupini in do leta 2030 bodo vodstvene ekipe uravnotežene glede na spol. Poleg tega bo do leta 2030 100 % zaposlenih prejelo bodoče usposabljanje vsaj vsake tri leta za ustrezen razvoj novih znanj.

4. Delitev znanja in učenje - do leta 2030 bo skupina izučila 10.000 barmanov, ki bodo stranke sprejemali na bolj trajnosten način, vključno s preprečevanjem odpadkov in brez plastike.

Krožno gospodarstvo
Svet je žal sestavljen iz omejenih virov. V Pernod Ricard smo se zavezali k zmanjševanju odpadkov na vsakem koraku tako, da proizvajamo in distribuiramo svoje izdelke na načine, ki optimizirajo in pomagajo ohranjati naravne vire.

5. Embalaža in odpadki - do leta 2025 bo Pernod Ricard prepovedal vse promocijske izdelke iz plastike za enkratno uporabo, 100 % embalaže pa bo mogoče reciklirati, kompostirati, ponovno uporabiti oziroma bo proizvedena na biološki osnovi. Poleg tega bo skupina do leta 2030 uvedla 5 novih krožnih načinov distribucije vina in žganih pijač ter pomagala povečati stopnje reciklaže na svojih 10 največjih trgih z nizko stopnjo recikliranja.

6. Vodna bilanca in ogljični odtis - do leta 2030 želimo pri Pernod Ricard uravnotežiti porabo vode na vseh rizičnih vodnih območjih (kot sta Indija in Avstralija), da bi ponovno dopolnili 100 % porabe vode svojih proizvodnih obratov. V zvezi z emisijami ogljika se bomo zavezali k zmanjšanju skupne intenzivnosti ogljičnega odtisa za 50 % do leta 2030, v skladu s pobudo o znanstveno zasnovanih ciljih (SBT).

Odgovorno druženje
Vina in žgane pijače združujejo ljudi in imajo dragoceno vlogo v družbi. Pri Pernod Ricard pa smo se zavezali k boju proti zlorabi alkohola tako, da ukrepamo glede škodljivega pitja alkohola in spreminjamo pristop k uživanju alkohola.

7. Zloraba alkohola - do leta 2030 bo vsaka podružnica Pernod Ricarda po vsem svetu imela vsaj en program za boj proti zlorabi alkohola.

8. Odgovorna zabava - do leta 2030 bo Pernod Ricard razširil svoj program za odgovorno zabavo na svetovni ravni, da bo dosegel vsaj 1 milijon mladih odraslih. Odgovorna zabava je bila ustanovljena pred 10 leti v partnerstvu z Erasmus študentsko mrežo, da bi povečala ozaveščenost študentov o odgovorni porabi alkohola in je od takrat dosegla vsaj 400.000 študentov po Evropi.

Poleg teh osmih glavnih zavez, ki so del načrta do leta 2030, smo pri Pernod Ricard razvili tudi načrte za vključitev pristopov o človekovih pravicah Združenih narodov, med drugim obravnavo odpadne vode in prehod na povsem obnovljive vire električne energije.Alexandre Ricard, Chairman & CEO Pernod Ricard: »Mi smo strastni gostitelji, pa tudi spoštljivi gostje na našem planetu. Izmenjava naših vrednot, spoštovanje naših okolij in spodbujanje odgovorne potrošnje so pogoji za trajnostno rast. Včeraj, danes in jutri bomo še naprej ustvarjali dolgoročno.«

Vanessa Wright, VP Global Sustainability Pernod Ricard: »Vemo, da naše stranke pričakujejo, da bodo naše blagovne znamke odgovorne in spoštljive do okolja – to so vrednote, ki so v središču našega poslovanja že od samega začetka. Sprejete zaveze do leta 2030 nam zagotavljajo odličen okvir za naše poslovanje, ki pomaga pri reševanju nekaterih največjih vprašanj v zvezi s trajnostjo, tako da lahko potrošniki uživajo naše izdelke na družaben in trajnosten način.«

Film, posnet z 52 ponosnimi zaposlenimi iz skupine Pernod Ricard, podpira zagon nove strategije:

MINISTER OPOZARJA: "PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!"

Zadnje dodano

22.3.2024

Pernod Ricard predstavlja novo digitalno kampanjo za svojo vodilno pobudo odgovornega pitja: Pijte več vode

Preberi več

4.3.2024

Pernod Ricard se pridružuje Svetovnemu poslovnemu svetu za trajnostni razvoj

Preberi več

21.2.2024

Pernod Ricard napoveduje novo upravljanje trajnosti in odgovornosti

Preberi več